Mina sidor

Du är inte inloggad

Nyhetsarkiv

Feb 16, 2017

Nolltolerans

Vi har under de senaste åren upplevt ett ökat problem avseende sopor i våra områden.

Därför har vi sedan ett halvår informerat och jobbat extra mycket med detta. Ledningen har fattat beslut om att det råder nolltolerans mot blockerade gångar i källare, vindar och trapphus. Det gäller skor, mattor och andra lösa föremål i allmänna utrymmen t.ex. trapphus. Dels har vi en skyldighet att se till att utrymmena är fria sett utifrån brandsäkerhet och dels är det ett arbetsmiljöproblem vid städning av utrymmena.

När det gäller rullatorer kan vi inte undanta dem från nolltoleransen. Behöver ni plats att ställa er rullator hjälper vi till med kontakten med Bostadsanpassningen i Borås Stad. Det finns biståndshandläggare på kommunen där ni kan ansöka om rullatorgarage utanför entrén.

 

Läs mer om nolltolerans