Mina sidor

Du är inte inloggad

Nyhetsarkiv

Feb 21, 2017

Hyran 2017

Nu är hyresförhandlingen gällande 2017 års hyra klar och den nya hyran samt det retroaktiva beloppet kommer aviseras i april.

Efter besked i Hyresmarknadskommittén står det nu klart att hyran för AB Bostäders hyresgäster i Borås stiger med i genomsnitt 0,71 procent för 2017. Efter en lokal slutförhandling blir dock den reella höjningen 0,77 procent då AB Bostäder och Hyresgästföreningen låter hyran för de nyligen inflyttade hyresgästerna på Ringargatan och Tunnlandsgatan 13 och 15 kvarstå.

AB Bostäder yrkade i årets förhandling på en ökning på 2 procent. Detta för att täcka ökande kostnader för bland annat drift och underhåll som bolaget står inför 2017. Hyresgästföreningens bud var på 0,5 procent. Då parterna stod långt ifrån varandra strandade AB Bostäder förhandlingarna i december 2016 och ärendet lämnades över till Hyresmarknadskommittén (SABO och Hyresgästföreningen Riksförbundet) för medling.

Efter medling i Hyresmarknadskommittén har kommittén fattat ett beslut om en generell hyreshöjning om 0,71 procent för AB Bostäders hyresgäster. Efter en lokal slutförhandling har dock AB Bostäder och Hyresgästföreningen kommit överens om att bibehålla hyran för de nyligen inflyttade hyresgästerna på Ringargatan och Tunnlandsgatan vilket innebär att höjningen blir 0,77 procent för övriga hyresgäster.

För en lägenhet med en hyra på 4 500 kronor innebär den nya hyran en höjning med cirka 35 kr per månad.

- Nivån är låg och får konsekvenser för planerade underhållsinsatser samt för bolagets drift det kommande året. För att vi ska kunna arbeta affärsmässigt behöver vi se över våra kostnader. En post som tyvärr också drabbas är det planerade lägenhetsunderhållet hemma hos våra hyresgäster. Det tycker vi känns mycket tråkigt då vi vet att många vill bo i en fin och uppdaterad lägenhet med en bra standard, säger Bengt Engberg, tf VD på AB Bostäder i Borås.

De nya hyrorna gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2017 och det nya hyresbeloppet kommer att aviseras tillsammans med det retroaktiva beloppet på aprilhyran.