Mina sidor

Du är inte inloggad

Nyhetsarkiv

Mar 21, 2017

Pressmeddelande

Under måndagen tillkännagavs att kommunstyrelsen ger klartecken för Riksbyggens och AB Bostäders gemensamma byggprojekt på Viskaholm.

2015 köpte bostadsbolaget Riksbyggen fastigheten Viskaholm. Därmed föddes visionen om att bygga 500 nya bostäder över en femårsperiod. Under måndagen tillkännagavs att kommunstyrelsen ger klartecken för byggprojektet som fått namnet Västerbro.

Det officiella startskottet för projektet gick under 2016 då ett 30-tal personer, politiker och tjänstemän deltog i en omfattande workshop under ledning av arkitekten Gert Wingårdh. Syftet var då att skapa en första gemensam bild för området. Resultatet från workshopen resulterade i en detaljplan som under hösten presenterades för kommunstyrelsen i Borås.

– I grunden så vill vi ta på oss en samhällsbyggarroll, säger Tommy Prissberg, marknadsområdeschef och projektledare på Riksbyggen. Det här kommer att bli Borås största stadsutvecklingsprojekt på många år.  

En levande blandstad

Projektet drivs idag tillsammans med AB Bostäder i Borås, som förvärvat 25 % av marken. Visionen är att forma ett hållbart boende ur alla aspekter – såväl ekonomiskt och ekologiskt som socialt. Genom att bygga ut Borås centrumkärna vill man skapa en blandstad med bostadsrätter, hyresrätter, studentbostäder och kommersiella lokaler som både ger livskraft och fler arbetstillfällen.

I planerna ingår bland annat att aktivera bottenvåningarna i fastigheterna med restauranger, caféer och butiker för ett levande gatuliv. Man vill också öppna upp staden mot järnvägen och Resecentrum på ett helt nytt sätt. På så sätt hoppas projektgruppen att Västerbro blir en naturlig länk mellan förbindelser och övriga centrum.

– Att få in fler människor i centrum är en förutsättning för ett blomstrande kultur-, butiks- och nöjesliv. Det är det som ger bärkraft åt hur centrum fungerar. Det stärker staden i alla riktningar, säger Bengt Engberg.  

Ny hemsida och sociala medier blir mötesplats för byggare och invånarna

Som ett led i att bjuda in allmänheten i projektet kommer webbplatsen www.vasterbro.com och sociala medier bli offentliga diskussionsforum för projektet. Här kan alla som vill dela med sig av idéer samt ställa frågor om projektet.  

Nya kontorslokaler klara för inflyttning redan 2017

Även om detaljplanen väntas ta sin slutliga form först 2018 påbörjades redan i höstas den invändiga ombyggnationen av Väveribolagets kontorsbyggnad. Den klassiska fastigheten kommer således bli kvar även i framtiden. De nya kontorslokalerna är klara för inflyttning vid årsskiftet 2017–2018.

För mer information om projektet kontakta:

Tommy Prissberg, marknadsområdeschef på Riksbyggen, 070-314 25 61. tommy.prissberg@riksbyggen.se

Bengt Engberg, tf VD/affärsutvecklingschef på AB Bostäder i Borås, 033-44 20 63. bengt.engberg@bostader.boras.se