Mina sidor

Du är inte inloggad

Arbetsorderportalen

Dessa regler gäller då vi startar 2014-04-01 och fram till dess att de ändras eller kompletteras.

Entreprenören har följande att utföra via portalen:

Kontaktuppgifter

 • Byta lösenord
 • Kontrollera telnr och mail, uppdatera vid behov

Acceptera sina AO

 • Alla får mail om att det kommit in AO i portalen
 • Minst 1 gång/dag ska AO accepteras eller avslås(felaktiga beställningar)

Accepterade AO

 • Datumplanering behövs för aut.påminnelse och uppföljningar

Händelser

 • Händelsetyper administreras av AB Bostäder
 • Bomkörningar och väntar på material/reservdelar ska anges

Utföra AO

 • AO skall markeras som utförd när arbetet är klart. Ej klumpvis i samband med fakturering e.dyl.
 • Det ska krävas att man anger vilken åtgärd som vidtagits

Samordning

 • Med hjälp av Bunthantering ska jobb där flera entreprenörer är inblandade samordnas.
 • Buntbild/utskrift visar andra inblandade