Mina sidor

Du är inte inloggad

Hyresrätten - ett smart val!

Att bo i en hyreslägenhet är bekymmersfritt, bevämt och tryggt. Ofta erbjuder hyresrätten ett billigare boende jämfört med både bostadsrätt och villa. Dessutom, skulle din livssituation hastigt förändras har du alltid tre månaders uppsägningstid på ditt hyreskontrakt.

AB Bostäder utvecklar och förvaltar 6 500 lägenheter i Borås. Vi har hyreslägenheter i de flesta stadsdelar i Borås där kan du välja ett boende som passar just för dig. Vi har små lägenheter med enkel standard till en låg månadskostnad. Vi har nyproducerade lägenheter i hög standard till en högre månadskostnad. Och allt däremellan!

I din hyra ingår att vi sköter underhåll, reparationer och service. Vi tar också hand om boendemiljön i området. Vi städar, klipper gräs, rensar rabatter och sköter plantering. På vintern sköter vi snöröjningen i bostadsområdet så att du lätt kan ta dig vidare till buss och parkering eller skola och förskola. Bor du i villa får du hand om allt det där själv. Bor du i hyresrätt behöver du inte lägga ner tid på att fixa med en massa saker som rör ditt boende. Du kan göra annat som du tycker är roligt i stället!

Bostadsbranschen arbetar generellt för att skapa trygga och säkra bostadsområden. Hos oss på AB Bostäder hittar du bostadsområden med god belysning i gångstråken, automatisk belysning i trapphus och tvättstugor samt vind. Många av våra fastigheter har elektroniskt passersystem för att undvika spring i trapphusen av okända. Dessutom byter successivt ut lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar med tittöga. Vi har också försett alla våra hyreslägenheter med optisk fiber och anslutit dem till det fiberoptiska stadsnätet i Borås för att erbjuda möjlighet för våra kunder att fritt välja mellan leverantörer av bredband, telefoni och på sikt också bredband.