Mina sidor

Du är inte inloggad

Att hyra ut studentbostad i andra hand

För dig som vill hyra ut din studentbostad i andrahand krävs det att du kan visa för oss på AB Bostäder att du har för avsikt att flytta tillbaka till lägenheten och återgå till studier på Högskolan i Borås. Andrahandshyresgästen måste också vara student på Högskolan i Borås. Du kan hyra ut din studentbostad under minst tre månader och som längst 12 månader. För att få hyra ut studentbostaden behövs en skriftlig ansökan. Du måste ange ett av följande skäl för att få ansökan godkänd: Utlandsstudier, Praktik på annan ort, Provsambo eller sjukdom. Kontakta vår Bobutik för att få en blankett: info@bostader.boras.se.