Mina sidor

Du är inte inloggad

Bo hos oss!

AB Bostäders affärsidé innebär att vi ska erbjuda goda sunda och prisvärda lägenheter till Borås invånare. Våra lägenheter ska uppfattas som ett attraktivt alternativ för alla grupper av bostadssökande. Vår verksamhet ska också bidra till en positiv utveckling för hela Borås kommun.

Vårt mål är ha nöjda hyresgäster som bor i trivsamma, trygga och stabila bostadsområden. Vi skall verka för levande stadsdelar som har en allsidig hushållssammansättning. Alla som uppfyller bolagets nedanstående grundkrav kan bli hyresgäster hos AB Bostäder i Borås.

Våra krav på dig som vill bli vår hyresgäst

• Du måste ha fyllt 18 år.

• Du måste ha en rimlig ekonomisk situation för att kunna klara hyran för den lägenhet du är intresserad av. Observera att för lägenheter med nyproduktionsstandard och där kvadratmeterhyran överstiger 1 200 kr/år skall kunden vara självförsörjande genom lön, pension, sjukersättning, A-kassa eller studielån/bidrag.

• Du får inte ha några skulder eller betalningsanmärkningar. Du får inte heller ha några skulder till AB Bostäder.

• Du måste ha goda referenser från eventuella tidigare hyresvärdar.

Huvudregler

• Uppsagda lägenheter fördelas efter sökandes registertid (1 registerdag = 1 köpoäng).
• När en lägenhet blir ledig ska den förmedlas till en ny hyresgäst så snart som möjligt.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trångboddhet

Det hårda trycket på lägenheter i Borås bidrar till att många tränger ihop sig och bor allt för trångt i samma bostad. Därför har vi en norm för hur många personer som får bo i en och samma bostad. Dessa normer har vi för att förhindra osunda boendeförhållanden, både för de som bor trångt men även för kringboende som påverkas.

Normen för boendet

1 rok eller minst 49 m2, max tre personer

2 rok eller minst 70 m2, max fyra personer

3 rok eller minst 90 m2, max sex personer

4 rok eller minst 110 m2, max åtta personer

5 rok eller minst 120 m2, max tio personer

 

Vid mycket stora lägenheter får en bedömning ske från fall till fall.

För nuvarande hyresgäster med stora familjer skall vi arbeta individuellt med dessa utifrån detta regelverk.