Mina sidor

Du är inte inloggad

Boservice

Inom Boserviceavdelningen finns våra duktiga fastighetsskötare som arbetar med tillsyn och skötsel av vår utemiljö samt städning av våra allmänna ytor i fastigheten. Våra reparatörer, snickare och målare hjälper hyresgästen med enklare reparationer i lägenheten och allmänna utrymmen i våra fastigheter.

 

Claes Setthagen
Boservicechef, TF
claes.setthagen@bostader.boras.se

Anna-Lena Carlsson
Områdeschef Skötsel Norr och Väster (Sjöbo, Centrum, Simonsland, Tullen, Hestra, Norrby och Byttorp)
anna-lena.carlsson@bostader.boras.se

Micael Johansson
Områdeschef Skötsel Öster och Söder (Hässleholmen och Brämhult, Trandared, Druvefors, Göta och Hulta)
micael.johansson@bostader.boras.se

Henrik Karlberg
Områdeschef Specialisterna (Reparatörer, snickare och målare) och Felanmälan
henrik.karlberg@bostader.boras.se