Mina sidor

Du är inte inloggad

Inflyttning

När du har tecknat ditt kontrakt får du information från oss om var du hämtar din nyckel på inflyttningsdagen. Du ska då också kunna visa upp att första hyran är inbetald. Våra hyresavier skickas i mitten av månaden. Hyran betalas alltid i förskott.

Inflyttning sker från klockan 14.00 den första vardagen i månaden. Om den första är en lördag eller söndag får du tillgång till studentbostaden nästkommande vardag.

Ibland finns möjighet att flytta in tidigare om den som bott i studentbostaden före dig vill flytta innan uppsägningstidens slut (3 månader). Om du och den som flyttar kommer överrens om ett annat inflyttningsdatum (mer än två veckor) behöver kontraktet skrivas om, kontakta då Bobutiken 033-44 21 00 för att boka en gemensam tid för detta.

Då den tidigare inflyttningstiden är mindre än 2 veckor kan ni komma överrens om detta sinsemellan. Du lämnar då en nyckel till den inflyttande hyresgästen och en till AB Bostäder i Borås. Tänk på att lägenheten innan dess ska vara slutbesiktigad. Besiktningen bokas av den avflyttande hyresgästen med vår besiktningsman.

Tänk på att det är viktigt att du redan vid inflyttingen påtalar för oss eventuella brister som behöver åtgärdas. Det är även din skyldighet enligt hyreslagen att anmäla misstanke om att du till exempel fått in ohyra/skadedjur i bostaden.