Mina sidor

Du är inte inloggad

Kvarteret Vitsippan, Centrum

Vakna upp med den häftigaste utsikten över Borås!

"Welcome to Borås" säger vi som bygger höghuset som i framtiden kommer möta stadens besökare när de komme från Söder men som också blir synlig från flera delar av staden. Vitsippan byggs vid Allégatans södra ände i den befintliga parken där du idag ser Jim Dines omtalade Pinnoccio-skulptur - Walking to Borås. Höghuset med sina 24 våningar kommer rymma ett 80-tal lägenheter och i bottenplan kommersiella lokaler. Just nu pågår processen så det är oklart exakt när projektet kan starta.