Mina sidor

Du är inte inloggad

Social Hållbarhet

Att arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv innebär att vi arbetar för att minska vår påverkan på naturens resurser. Det innebär också att vi ger människor som bor hos oss en bra boendemiljö där de är trygga och mår bra. Vi arbetar också med att utveckla våra bostadsområden och göra det möjligt för våra barn och unga att växa upp i trygghet. Vi stöttar därför olika typer av föreningar i våra bostadsområden som har fokus på att erbjuda barn och unga ett rikt fritidsliv.

Vi som jobbar här är:

Avni Bajrami
Utvecklingsledare för social hållbarhet
033-44 21 11
avni.bajrami@bostader.boras.se

Carina Winroth
Utvecklingsledare för social hållbarhet
033-44 21 15
carina.winroth@bostader.boras.se

Anna Kjellberg
Utvecklingsledare för social hållbarhet
0766-27 92 64
anna.kjellberg@bostader.boras.se