Mina sidor

Du är inte inloggad

Vanliga frågor & svar

Här kan du finna svar på de vanligaste frågorna som vår Bobutik får från våra sökande. Hittar du inte svar på just din fråga är du välkommen att kontakta Bobutiken på 033 44 21 00 eller via mail till info@bostader.boras.se

Hur gör jag för att söka lägenhet?

Du fyller i en ansökan på hemsidan. Om du inte har tillgång till internet kan du besöka Bobutiken och göra din ansökan där. Ett annat alternativ är att ringa Bobutiken på telefon 033-44 21 00.

Vem kan söka lägenhet?

Alla över 18 år kan söka lägenhet hos AB Bostäder i Borås. Du kan dock registrera dig i kösystemet redan från 16 års ålder.

Finns det speciella krav för mig som söker en nyproducerad lägenhet?

Ja det finns det. Gällande lägenheter med nyproduktionsstandard och där kvadratmeterhyran överstiger 1 200 kr/år skall kunden vara självförsörjande genom lön, pension, sjukersättning, A-kassa eller studielån/bidrag.

Ska jag registrera mig som sökande även om jag inte vill flytta nu?

Ja, eftersom din registertid räknas från ansökningsdatumet och din registertid är viktig för att avgöra om du får en lägenhet eller inte.

Vad är skillnaden på register och kö?

När du gjort en ansökan om lägenhet hamnar den i vårt sökanderegister och din registertid börjar räknas. När du sedan anmäler intresse för en specifik lägenhet ställs du i kön till denna lägenhet. Din plats i kön beror då på hur lång registertid du har i förhållande till andra sökande.

Vad betyder registerpoäng? Du får ett registerpoäng för varje dag som du har funnits registerad i vårt sökanderegister. Vår huvudregel vid lägenhetsförmedling är att den som har flest registerpoäng (av dem som anmält intresse för en viss lägenhet) får lägenheten.

Kan jag överlåta mina köpoäng till någon annan?

Nej, köpoängen är personliga och kan ej överlåtas till någon annan.

Vad händer med ansökan om vi är två som söker gemensamt, men separerar innan vi fått lägenhet?

Om ni är två som söker lägenhet tillsammans kallas ni sökande 1 och sökande 2. Bådas ansökningar är dock individuella vilket betyder att ansökningarna finns kvar var för sig i vårt register om ni separerar innan ni fått lägenhet.

Kan jag ändra uppgifterna i min ansökan?

Ja, du kan alltid ändra dina uppgifter. Enklast gör du det genom att logga in på vår hemsida och följa instruktionerna där.

Hur ofta måste jag förnya min ansökan?

Du måste förnya din ansökan var sjätte månad och detta sker automatiskt när du loggar in på hemsidan.

Varför måste jag förnya min ansökan?

Vi behöver ha ett aktuellt register för att kunna bedöma efterfrågan på våra lägenheter.

Kan jag hyra en lägenhet åt någon annan?

Nej, det räknas då som en olovlig andrahandsuthyrning och är inte tillåtet.

Vad händer om jag inte förnyar min ansökan?

Om ansökan inte förnyas raderas den. Gör du sedan en ny ansökan får du börja räkna registertid från noll igen.

Visas alla lediga lägenheter på hemsidan?

Ja, alla lediga lägenheter publiceras på hemsidan.

När och hur länge publiceras lägenheterna på hemsidan?

De publiceras löpande och ligger på hemsidan under tre (3) dagar.

Ibland står det olika datum gällande inflyttning och när lägenheten kan vara tillgänglig. Vad innebär det?

Inflyttningsdatum anger när hyresavtalet upphör för avflyttande hyresgäst. Tillgänglighetsdatum anger den tidpunkt då den avflyttande hyresgästen önskar lämna lägenheten. Det senare är endast ett önskemål från den avflyttande hyresgästen.

Vad gör jag när jag hittat en lägenhet som jag är intresserad av?

När en lägenhet är publicerad kan du göra en intresseanmälan förutsatt att du har registrerat dig som sökande.

Hur många lägenheter kan jag anmäla intresse för samtidigt?

Du kan anmäla intresse för max tre (3) lägenheter samtidigt.

Kan jag ta bort min intresseanmälan för en specifik lägenhet?

Ja, under de tre (3) dagar lägenheten är publicerad. Därefter börjar vi arbeta med uthyrningen och under den processen (i normalfallet ca 14 dagar) kan du inte ta bort intresseanmälan.

Kan jag se lediga lägenheter om min ansökan är vilande?

Ja, du kan se alla lediga lägenheter, men du kan inte anmäla ditt intresse för någon specifik lägenhet om din ansökan är vilande.

Hur får jag veta när jag behöver förnya min ansökan?

Har du uppgivit en e-postadress får du en påminnelse via e-post en (1) månad innan det är dags. Men det är du själv som ansvarar för att din ansökan förnyas var sjätte månad.

När raderas min ansökan?

Din ansökan raderas

a) när du har fått en lägenhet inom AB Bostäder i Borås

b) när du inte förnyat ansökan på sex (6) månader.

c) när du själv aktivt raderat den.

Vad händer med min ansökan om jag flyttar ifrån AB Bostäder?

Ingenting. Den finns kvar i registret. Du måste dock komma ihåg att förnya den.

När kan jag ansöka om en ny lägenhet om jag precis fått en lägenhet inom AB Bostäder i Borås?

Du kan göra en ansökan så snart ditt nya kontrakt börjar gälla, men du kan inte börja räkna ny registertid förrän du bott i din lägenhet i nio (9) månader. Du kan heller inte anmäla intresse för en specifik lägenhet under den perioden.

Jag är i akut behov av lägenhet. Finns det något annat sätt jag kan söka på?

Ibland har vi lägenheter med kort inflyttning. Håll utkik efter dem på hemsidan!

Jag har hittat en sista minuten-lägenhet på er hemsida. Vad ska jag göra?

Sista minuten-lägenheterna publiceras i en (1) dag ELLER tills åtta (8) personer har anmält intresse. Så är du intresserad - anmäl ditt intresse direkt!

Hur gör jag om jag inte har tillgång till dator?

Du kan antingen ringa till Bobutiken på telefonnummer 033-44 21 00 eller besöka oss på Allégatan 18.

Vad är kundnummer och lösenord?

Kundnummer är detsamma som ditt personnummer och ditt lösenord väljer du själv och får bekräftat via e-post eller brev. Du behöver både kundnummer och lösenord för att anmäla ditt intresse för en specifik lägenhet. OBS! Om du bor hos oss, eller har gjort det tidigare, och inte har loggat in på hemsidan förut, är ditt lösenord de fyra sista siffrorna i personnumret. Detta kan och bör du byta när du loggat in en gång!

Vad innebär tjänsten ”prenumerera”?

Prenumerationstjänsten innebär att du får besked via e-post när vi publicerat en ledig lägenhet som överensstämmer med dina önskemål. För att ha den här tjänsten krävs givetvis att du har angett dina önskemål och din e-postadress i din ansökan.

Kan jag få flera lägenhetserbjudanden samtidigt?

Nej.

Hur många får ett lägenhetserbjudande?

Vanligast är att fyra sökande får ett erbjudande men det kan variera.

Varför får jag inget erbjudande?

När tiden för intresseanmälningar gått ut är du inte bland de fyra som har längst registertid så får du inte något erbjudande.

Varför blir man spärrad?

a) Vid ofullständig ansökan.

b) Om du har allvarliga betalningsanmärkningar.

c) Om du tackar nej till fem lägenhetserbjudanden inom en tolvmånadersperiod blir du spärrad.

d) Om du inte alls svarar på våra lägenhetserbjudanden blir du spärrad.

Hur länge blir man spärrad?

I normalfallet tre månader, men för för ekonomiska spärrar från tolv upp till 36 månader.

Hur många är det före mig i kön till en specifik lägenhet?

De sökande som också anmält sitt intresse för den specifika lägenheten men har längre registertid än du, står före dig i kön.

Finns det någon intern kö för AB Bostäders egna hyresgäster?

Nej.

Hur väljer AB Bostäder ut den som får lägenheten?

Huvudregeln är att den som har längst registertid och uppfyller grundkraven i vår uthyrningspolicy får den lediga lägenheten.

Gör ni någon lämplighetsbedömning av mig som person för en specifik lägenhet?

Du avgör själv var du vill bo och vilken lägenhet som stämmer med dina behov. Vi kontrollerar din betalningsförmåga, eventuella referenser, eventuella skulder och att dina personuppgifter stämmer.

Hur tackar jag ja eller nej till ett lägenhetserbjudande?

Via dator, telefon eller genom att personligen besöka vår Bobutik.

Hur många gånger får jag tacka nej till ett erbjudande om lägenhet?

Du kan tacka nej till ett lägenhetserbjudande fyra gånger inom en tolvmånadersperiod. Femte gången du tackar nej inom ett år faller du ur kön och förlorar dina poäng.

Kan vi stå två på avtalet?

Ja, om ni har sökt och fått lägenheten gemensamt.

När kan jag söka en ny lägenhet om jag precis fått en lägenhet inom AB Bostäder?

Du kan återregistrera dig och börja samla poäng igen så snart ditt nya kontrakt börjar att gälla. Men, du måste ha bott i din lägenhet i nio månader innan du kan göra en ny intresseanmälan på en lägenhet.

Kan jag se lediga lägenheter på AB Bostäders hemsida under den tid min ansökan är vilande?

Ja.

Vad menar AB Bostäder med ”rimlig ekonomisk situation”?

Den ekonomiska situationen är din eller hushållets totala inkomst inkluderat barnbidrag, bostadsbidrag m m. För att situationen skall vara rimlig måste du som söker ha ett skäligt belopp att leva på sedan hyran är betald.

Jag har betalningsanmärkningar. Får jag ändå hyra hos er?

Vid våra kontroller tittar vi på din betalningsmoral, d v s hur du sköter dina betalningar. Vi godkänner inte skulder hos kronofogden eller betalningsanmärkningar som tillkommit de senaste 12 månaderna.

Jag har en skuld till AB Bostäder, kan jag ändå få lägenhet?

Nej, skulden till AB Bostäder måste regleras innan du kan få lägenhet.

Om jag flyttar inom AB Bostäder – vilken uppsägningstid gäller för min nuvarande lägenhet?

Uppsägningstiden är reglerad i hyreslagen, i normalfallen 3 månader.

Vad händer med min ansökan om jag flyttar ifrån AB Bostäder?

Ansökan finns kvar i registret. Du måste dock komma ihåg att förnya den var sjätte månad.

Varför måste jag betala tre månaders uppsägningshyra när det är många som söker lägenhet?

De som söker lägenhet har oftast också ett boende med viss uppsägningstid att ta hänsyn till och kan därför sällan ta över din lägenhet i förtid. Enligt hyresavtalet har du tre månaders uppsägningstid men om den som ska flytta in i din lägenhet har möjlighet att flytta in tidigare kan uppsägningstiden bli kortare.