Mina sidor

Du är inte inloggad

Fastighetsförsäljning, FAQ

AB Bostäders styrelse har fattat beslut om att ge bolaget uppdraget att starta upp försäljning av tre bostadskvarter. Förutsättningarna för försäljningen är att den sker i de bostadsområden där AB Bostäder är en dominerade aktör.

På Hässleholmen är vi ensamma på marknaden och på Sjöbo utgör AB Bostäders fastigheter ungefär 60 procent av hyresrättsbeståndet. De aktuella kvarteren är: Famnen (Solvarvsgatan), Hässleholmen, Reven (Marklandsgatan), Hässleholmen och Broskskivlingen (Ekängsgatan), Sjöbo.

En försäljning ger AB Bostäder i Borås en stärkt balansräkning och ökar våra möjligheter att delta i olika utvecklingsprojekt i Borås Stad. Vi har de senaste 10 åren skapat cirka 700 nya hyresrätter i Borås och försäljningen gör det nu möjligt för oss att skapa ytterligare nyproducerade hyresrätter.

Totalt handlar försäljningen om 900 lägenheter.

Nedan är AB Bostäders officiella svar på frågor som rör fastighetsförsäljningen.

Kommer det bli bostadsrätter nu?

Nej. Vi säljer fastigheterna till företag som förvaltar hyresrätter. Vår bedömning är att det inte finns ekonomiska förutsättningar i dessa kvarter för ombildningar.

Varför just på Hässleholmen och på Sjöbo?

Både på Hässleholmen och på Sjöbo är AB Bostäder en dominerande aktör. Vi anser att det finns utrymme i dessa områden för en ny aktör som kan vara med och utveckla områdena tillsammans med oss. Med försäljningen på Sjöbo får vi också stora driftfördelar. De fastigheter vi kommer ha kvar ligger i anslutning till Sjöbo torg.

Varför vill AB Bostäder sälja fastigheterna?

En försäljning ger AB Bostäder i Borås en stärkt balansräkning och ökar våra möjligheter att delta i olika utvecklingsprojekt i Borås Stad. Vi har de senaste 10 åren skapat cirka 700 nya hyresrätter i Borås och försäljningen gör det nu möjligt för oss att skapa ytterligare nyproducerade lägenheter.

Säljs lägenheterna styckvis eller i ett paket?

Köparen kan köpa hela fastighetspaketet eller välja att lämna bud enskilt för kvarteret Famnen, kvarteret Reven eller kvarteret Broskskivlingen. Bud kan dock ej lämnas på enskilda fastigheter inom ett kvarter. Vi tror dock att av de som lämnar bud vill de flesta köpa samtliga fastigheter för att ha en bra grund för en egen förvaltningsorganisation i Borås.

Hur gör ni för att säkerställa att den nya hyresvärden är seriös?

Det är inte bara det ekonomiska budet som är avgörande i valet av köpare. Det är också en avgörande förutsättning att man är intresserad av ett långsiktigt ägande. Här ingår utveckling både av fastigheterna och de sociala boendefrågorna i kvarteren. AB Bostäder ställer därför ett antal krav som köparen måste kunna redogöra för på ett bra sätt:

- Köparens förutsättningar att på ett gott sätt långsiktigt äga och förvalta Fastigheterna

- Köparens erfarenhet av samarbete med hyresgästföreningar

- Köparens syn på den fortsatta förvaltningen och hur man ställer sig till utvecklingen av de olika områdena

Kommer den nya hyresvärden erbjuda samma saker som AB Bostäder gör idag gällande underhåll i lägenheterna och service i området?

Det finns inte några garantier för att köparen kommer att erbjuda exakt samma tjänster som AB Bostäder gör idag vad gäller underhåll och service i området. Vissa villkor kan alltså komma att förändras men det är inte något som AB Bostäder kan svara på i dagsläget.

Kan jag bo kvar i min lägenhet med en ny ägare?

Ja. Besittningsskyddet för dig som hyresgäst är starkt och gör att du kan känna dig trygg vid en försäljning.

Kommer lägenheterna lyxrenoveras nu och hyrorna höjas?

Nej.

Vad händer med underhållsfonden?

Underhållsfonden utgör inga fonderade medel som köparen kommer att överta eftersom det endast har varit en matematisk beräkning för respektive lägenhet, där del av beloppet har kunnat aktiveras av hyresgästen. Vi kan inte i nuläget säga hur en köpare vill arbeta med lägenhetsunderhållet.

Kommer vi hyresgäster att kontaktas av köparen?

Nej. Potentiella köpare får inte kontakta hyresgästerna enligt de direktiv som lämnas i underlaget utan att vi på AB Bostäder eller vårt ombud PWC har godkänt detta. Skulle det av någon anledning bli aktuellt kommer hyresgästerna få information från AB Bostäder.

När kommer försäljningen vara klar?

Om försäljningsprocessen följer uppsatta tidplaner kommer en köpare vara klar senare delen av hösten 2015 med målsättningen att ett överlämnande kan ske i anslutning strax efter årsskiftet.

Vilka fastigheter ingår i försäljningen?

- Famnen (Solvarvsgatan), Hässleholmen. Kvarteret Famnen i området Hässleholmen, med 345 lägenheter, har 2-4 våningsbyggnader uppförda i slutet av 1960-talet.

- Reven (Marklandsgatan), Hässleholmen. Kvarteret Reven i området Hässleholmen har 349 lägenheter i 3-4 våningsbyggnader uppförda i början på 1970-talet.

- Broskskivlingen (Ekängsgatan), Sjöbo. Byggnaderna i kvarteret Broskskivlingen i området Sjöbo, med totalt 217 lägenheter, är uppförda under slutet av 1950-talet och har fyra våningsplan.

Fakta om fastighetspaketet

Fastighetspaketet består av 911 lägenheter där ca 97 procent av beståndet utgörs av 3 rum och kök eller mindre. Medelarea per lägenhet uppgår till 63m². Av det totala hyresvärdet avseende bostäder om ca 50,3mkr utgör lägenheter om 2- och 3 rum och kök ca 41,7 mkr, motsvarande ca 83 procent. Totala antalet garage- och parkeringsplatser i portföljen uppgår till ca 730 stycken. 50 stycken av dessa är besöksparkering. Totalt säljer vi 13 procent av AB Bostäders totala antal hyresrätter i Borås.